21 دي 1396 18:32:31
تشكيل كميته تدوين شاخص هاي اختصاصي دستگاه هاي اجرايي در سازمان مديريت و برنامه ريزي استان

تشكيل كميته تدوين شاخص هاي اختصاصي دستگاه هاي اجرايي در سازمان مديريت و برنامه ريزي استان:

در پي درخواست سازمان اداري و استخدامي كشور مبني بر مشاركت سازمان مديريت و برنامه ريزي استانها در تدوين شاخص هاي اختصاصي دستگاه هاي اجرايي، با تشكيل كميته اي تخصصي اين امر در دستور كار سازمان قرار گرفته است.


به گزارش روابط عمومي سازمان، كميته متشكل از كارشناسان حوزه فني، بودجه، آمار و اطلاعات و توسعه مديريت طي برگزاري جلسات مستمر در حال بازنگري و پيشنهاد شاخص هاي اختصاصي دستگاه هاي اجرايي استان در ارزيابي عملكرد سال 1396 هستند. 

كميته مزبور با بررسي اسناد بالادستي از جمله قانون برنامه ششم توسعه، قانون بودجه، اسناد توسعه اي استان در بخشي و فرابخشي، شاخص هاي تحقق سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي، ماموريت ها و شرح وظايف دستگاه ها و همچنين انتظارات اجتماعي از دستگاه هاي اجرايي درحال بررسي و پيشنهاد شاخص هاي اختصاصي ارزيابي عملكرد به "امور مديريت عملكرد و ارتقاي فرهنگ سازماني" سازمان اداري و استخدامي كشور هستند. 

بر اساس اعلام سازمان اداري و استخدامي كشور، شاخص­هاي اختصاصي دريافتي از استانها، پس از بررسي اوليه توسط كارشناسان ذيربط، در جلسه كميته بررسي شاخص­ هاي اختصاصي دستگاه­ هاي ملي مورد بررسي نهايي قرار گرفته و پس از اعمال تغييرات و ملاحظات لازم ابلاغ خواهد شد.

تعداد بازدید از سایت 442290 تعداد بازدید از صفحه 39 تعداد بازدید امروز صفحه 24 افراد آنلاین 151 کاربران آنلاین 0 میهمان آنلاین 151

Powered by Tetis PORTAL