شرح وظايف معاونت و دستورالعملها
 • شرح وظايف معاونت آمار و اطلاعات

  * ساماندهي، اجرا، استخراج و نظارت بر انجام سرشماري‌هاي عمومي و تخصصي در چارچوب برنامه‌هاي مركز آمار ايران و اختيارات تفويض شده

  * سازماندهي، اجرا، استخراج و نظارت بر آمارگيري‌هاي نمونه‌اي در چارچوب ضوابط مركز آمار ايران

  * جمع آوري و ساماندهي آمارهاي ثبتي مربوط به سازمان‌هاي اداري استان در چارچوب نظام آمارهاي ثبتي كشور

  * بررسي و شناخت نيازهاي آماري دستگاه‌هاي اجرايي و برنامه ريزي استان و طرح‌هاي اعتباري هزينه‌اي و تملك دارايي‌هاي استان

  * تهيه و اجراي طرح‌هاي آماري استاني و نظارت بر انجام آمارگيري‌ها و سرشماري‌هايي كه توسط دستگاه‌هاي اجرايي و بخش خصوصي انجام مي‌گيرد

  * تجزيه و تحليل نتايج طرح‌هاي آماري استاني و آماده سازي براي انتشار آمار نامه استان

  * انتشار آمارنامه استان در قالب ضوابط، تعاريف و مفاهيم استاندارد مركز آمار ايران

  * تهيه حساب‌هاي منطقه‌اي (استاني) در چارچوب ضوابط مصوب و مورد تاييد مركز آمار ايران

  * ارائه خدمات آماري و راهنمايي‌هاي فني به دستگاه‌هاي اجرايي، مراكز دانشگاهي، تحقيقاتي، آموزشي، گروه‌ها وكار‌شناسان متقاضي در سطح استان

  * بهنگام سازي چارچوب‌ها وضوابط آماري مطابق با دستورالعمل‌هاي مركز آمار ايران

  * ايجاد سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS) و پايگاه اطلاعات آماري با همكاري ساير معاونت‌هاي سازمان مديريت و برنامه ريزي استان

  * تهيه و بهنگام سازي نقشه‌هاي اطلاعات مكاني مورد نياز استان با هماهنگي سازمان نقشه برداري كشور و در چارچوب ضوابط و دستور العمل‌هاي مصوب

  * جمع آوري وتدوين نياز‌هاي اطلاعاتي پايگاه اطلاعات اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي استان

  * تهيه و بهنگام سازي نقشه‌هاي شهري و روستايي براي طرح‌هاي آماري با هماهنگي سازمان نقشه برداري كشور

  * انجام وظايف دبيرخانه‌اي شوراي كاربران (GIS) سيستم‌هاي اطلاعاتي جغرافيايي استاني.

 

تعداد بازدید از سایت 733799 تعداد بازدید از صفحه 710 تعداد بازدید امروز صفحه 3 افراد آنلاین 92 کاربران آنلاین 1 میهمان آنلاین 91


Powered by Tetis PORTAL