تعداد بازدید از سایت 668799 تعداد بازدید از صفحه 6613 تعداد بازدید امروز صفحه 1
اخبار و رويدادها
 


1399/11/1كتاب جايگاه ايران در شاخص توسعه انساني طي سه دهه اخير با تاكيد بر گزارش توسعه انساني2020
1399/10/16كتاب مقدمه اي بر آينده پژوهي و روشهاي آن
1399/8/8اطلاعيه برگزاري دوره ي آموزشي آشنايي با قانون برنامه و بودجه
1399/7/22دوره هاي آموزشي و ارزيابي برگزار شده سال 1399
1399/7/21اطلاعيه نتايج آزمون هاي مهارتهاي هفتگانه ICDL
1399/2/22سياستهاي كاري سال 1399
1399/2/22دستورالعمل دريافت شهريه سال 99
1399/2/22دانلود فايلهاي درسنامه سال 1398
1398/12/20دانلود فايلهاي درسنامه سال 1397
1398/12/20فهرست دوره هاي آموزشي اسفند ماه 1398
1398/8/30ضرروت توجه دانشگاهيان و بنگاه هاي اقتصادي و دانش بنيان به موضوع بهره وري با سخنراني سركار خانم پهلواني رئيس محترم سازمان ملي بهره وري كشور 17/07/98
1398/8/30برگزاري هفتمين جلسه كميته آموزش ضمن خدمت كاركنان دولت با حضور مديران آموزش فرمانداري ها
1398/8/30برگزاري دوره هاي آموزشي طي ماه هاي مهر و آبان 1398
1398/8/30برگزاري دوره ي آموزشي اصول و آداب تشريفات
1398/8/30برگزاري دوره ي آموزشي اداره عمومي و آسيب‌شناسي وضعيت كلان كشور
1398/4/18اصلاحيه نرخنامه دوره هاي آموزشي سال 1398
1398/4/17معرفي برنامه‌هاي آموزشي سال 1398
1398/4/17فهرست مؤسسات تأييد صلاحيت شده به تفكيك استان ها
1398/4/17دستورالعمل نحوه انتخاب مديران
1398/4/17بخشنامه 98ICDL
1398/4/17اعتبارسنجي جهاد دانشگاهي
1398/4/17صورتجلسه شوراي راهبري توسعه مديريت استان
1398/4/17تعيين صلاحيت و اعتبارسنجي مراكز و موسسات آموزشي
1398/4/17احراز صلاحيت تدريس و اجراي برنامه تربيت مدرسان دوره هاي آموزشي كاركنان دولت
1397/7/10گزارش جلسه كارشناسان آموزش دستگاه ها
1397/7/10گزارش دوره آموزشي ميز خدمت
1397/7/10گزارش دوره ي آموزشي حقوق شهروندي و منشور حقوق شهروندي
1397/7/10گزارش دوره ي آموزشي اصول و پيش نيازهاي توسعه پايدار
1397/7/9شرح وظايف مديريت مركز آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري
1397/7/2دوره هاي آموزشي مهرماه 97
1396/10/27اعتبار سنجي موسسات آموزشي

 

علي سعيدي:مدير آموزش،پژوهش و توسعه آينده نگري

 

تلفن :33561701

نمابر : 33556566

www.hormozgan.mporg.ir

آدرس:بلوار پاسداران جنب پل هوايي عابر پياده مديريت آموزش ، پژوهش و توسعه آينده نگري

كليه حقوق اين سايت معلق است به سازمان مديريت و برنامه ريزي استان هرمزگان.
Copyright © 2000-2016 Hormozgan.mporg.ir
Powered by Tetis PORTAL