• بيانيه حفظ حريم خصوصي

  مراجعه كننده ي محترم به وب سايت سازمان مديريت و برنامه ريزي استان هرمزگان خوش آمديد.

  سازمان مديريت و برنامه ريزي هرمزگان براي حفظ و نگهداري حريم خصوصي كاربران خود ارزش فراوان قائل مي باشد. در اين بيانيه شرح داده مي شود كه چه اطلاعاتي ، چگونه و به چه منظور از كاربران و مراجعه كنندگان دريافت مي گردد و درباره نحوه استفاده و محافظت از اطلاعات توضيح داده مي شود .

  ماهيت و خروجي سازمان مديريت و برنامه ريزي استان هرمزگان به گونه اي است كه پرتال اين سازمان  تنها جنبه ي اطلاع رساني و معرفي بخش ها و معاونت هاي اين سازمان ، اعلام بخشنامه ها و صورتجلسات ، مزايدات و مناقصات ، قوانين و مقررات و پيوند به وب سايت سازمان ها و دستگاه هاي مرتبط مي باشد . كه اين سايت ها تحت قوانين جمهوري اسلامي ايران فعاليت مي نمايند. و هنگامي كه كاربر وب سايت سازمان مديريت و برنامه ريزي از اين لينك ها استفاده مي نمايد در واقع از محدوده وب سايت سازمان مديريت و برنامه ريزي هرمزگان خارج گرديده . از اين رو كنترل محتوا و حفظ حريم شخصي افراد در اين پيوند ها و وب سايت ها خارج از مسئوليت سازمان مديريت و برنامه ريزي هرمزگان مي باشد .

  از اين رو ضمن تاكيد مجدد ، مشاهده ي صفحات پورتال سازمان مديريت و برنامه ريزي هرمزگان نيازمند دادن اطلاعات از سوي كاربران نمي‌باشد و كاربر محترم مجاز به استفاده از اطلاعات و فايلهاي مندرج ( از قبيل نتايج سرشماريها ، طرحهاي آماري ، بخشنامه ها ، آيين نامه ها ، اطلاعيه ها و.. ) در اين سايت مي باشد . در اين پرتال تنها آن دسته از اطلاعاتي را كه فقط به منظور ارائه خدمات به ارباب رجوع مي باشد ، دريافت مي گردد . تنها قسمتي از تارنماي سازمان مديريت و برنامه ريزي هرمزگان كه در آن اطلاعات فردي از قبيل نام ، نام خانوادگي و كد ملي دريافت مي گردد از منوي ميز خدمت / ميز خدمت الكترونيكي / ثبت و پيگيري درخواست براي مراجعيني مي باشد كه از خدمات الكترونيكي و غيرحضوري اين سازمان استفاده مي نمايند .

  در راستاي تكريم ارباب رجوع و تسريع در خدمات غيرحضوري و الكترونيكي ، بخش نظرسنجي پرتال سازمان مديريت و برنامه ريزي هرمزگان با دريافت و جمع آوري پيشنهادات و انتقادات به ارائه خدمات بهتر و بهبود كيفيت محتواي پرتال اين سازمان مي پردازد .

  اين سازمان خود را ملزم به رعايت حريم خصوصي همه افراد و كاربران اين تارنما دانسته و در تمامي اين موارد متعهد به حفظ اطلاعات شخصي شما مي‌باشد و به هيچ وجه اطلاعات فردي و شخصي شما را بدون اطلاع و اجازه‌ي قبلي ، با فرد يا موسسه‌ي ديگري در ميان نخواهد گذاشت.

  تارنماي سازمان مديريت و برنامه ريزي هرمزگان به صورت تمام وقت در دسترس بوده و در صورت بروز هر گونه اشكال و نقص فني ، به متقاضيان اطلاع رساني خواهد گرديد.

   


 
Powered by Tetis PORTAL