شرح وظايف مديريت و دستورالعملها
 • شرح وظايف مديريت اداري، مالي و پشتيباني
  • اجراي كليه سياست‌ها و خط‌مشي‌هاي اداري و مالي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور.
  • تهيه و تنظيم بودجه پيشنهادي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان.
  • نظارت بر اجراي بودجه تفصيلي ابلاغ شده به سازمان.
  • انجام كليه امور اداري سازمان از قبيل اجراي تشكيلات، ارزشيابي كاركنان، اجراي آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و برنامه‌هاي تحول اداري، طبقه‌بندي مشاغل، صدور احكام، حضور و غياب، بازنشستگي و ساير امور مرتبط.
  • همكاري و هماهنگي با واحد آموزش مركز و مديريت مركز آموزش و پژوهش‌هاي توسعه و آينده‌نگري براي تعيين نيازهاي آموزشي كاركنان و ارتقاء سطح دانش و مهارت‌هاي آنان.
  • بررسي و شناخت سيستم‌هاي موردنياز سازمان و همكاري با مركز توسعه سيستم‌ها و فناوري اطلاعات مركز براي راه‌اندازي و پشتيباني سيستم‌هاي طراحي شده و موردنياز سازمان.
  • ايجاد پايگاه اطلاعاتي براي تمركز اسناد و مدارك اقتصادي و اجتماعي استان.
  • سازماندهي، تقويت و تجهيز كتابخانه سازمان و ارايه خدمات موردنياز استفاده‌كنندگان.
  • ارايه خدمات پشتيباني سخت‌افزاري به واحدهاي سازمان.
  •  انجام كليه امور خدماتي و رفاهي در سازمان با هماهنگي و همكاري امور منابع انساني و پشتيباني مركز.
  

ايمان حاجياني

hajiani@mporg.ir

07633665349


كليه حقوق اين سايت معلق است به سازمان مديريت و برنامه ريزي استان هرمزگان.
Copyright © 2000-2016 Hormozgan.mporg.ir
Powered by Tetis PORTAL