تعداد بازدید از سایت 733745 تعداد بازدید از صفحه 4135 تعداد بازدید امروز صفحه 4


 

مسعود حاجي احمدي ، مدير نظام فني و اجرايي

آدرس:بلوار علي ابن ابيطالب ،چهارراه پگاه سازمان مديريت و برنامه ريزي

تلفن :33665340

نمابر :33665345

www.hormozgan.mporg.ir

hajiahmadi@mporg.ir
كليه حقوق اين سايت معلق است به سازمان مديريت و برنامه ريزي استان هرمزگان.
Copyright © 2000-2016 Hormozgan.mporg.ir
Powered by Tetis PORTAL