يكشنبه 11 خرداد 1399 14:41:27


تعداد بازدید از سایت 446679 تعداد بازدید از صفحه 33157 تعداد بازدید امروز صفحه 984

7 شهريور 1397 12:59:11
معرفي دستگاه‌هاي برتر در جشنواره شهيد رجايي

در آييني با حضور استاندار هرمزگان از دستگاه‌هاي برتر در بيست و يكمين جشنواره شهيد رجايي استان هرمزگان تقدير به عمل آمد.

صالح دريانورد رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان هرمزگان و دبير اين جشنواره ضمن تبريك هفته دولت و خير مقدم حاضرين در جلسه گفت: قطعا اقداماتي كه در استان هرمزگان صورت گرفته شده و محصول كار دولت است به تنهايي ميسر نشده بلكه تمام اركان نظام و مولفه‌هاي متعددي با يكديگر كار كرده‌اند كه اين خروجي به نام خدمت ميسر شده است.

وي افزود: از نمايندگان قوه قضاييه به جهت فراهم سازي بسترهاي قضايي و همچنيين پايش عملكرد دولت كمال تشكر را دارم.

رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان هرمزگان ادامه داد: مسئولين نظامي و امنيتي كه بسترهاي امنيتي را براي كار دولت فراهم كرده‌اند نقش مهمي در عمران و آباداني كشور دارند زيرا كه عمران و آباداني بدون وجود امنيت ميسر نيست.

دبير جشنواره شهيد رجايي با بيان اينكه تمام اركان نظام براي توليد محصولي به نام خدمت در كنار يكديگر كار كردند ؛ اذعان كرد: امروز تنها جشن يادآوري كاركرد دولت نيست بلكه يادآوري يك همكاري و تعامل بين تمام اركان نظام است كه منجر به خروجي حل مشكلات اقتصادي كشور شده است و توانسته با سامان دادن اشتغال كشور مشاركت مردم را ميسر كند.

دريانورد با اشاره به اينكه مردم شريف هرمزگان كه با تحمل كاستي‌ها و قدر‌داني در مقابل خوبي‌ها همواره يار و ياور هميشگي دولت ونظام بوده‌اند؛ اظهار داشت: مديريت عالي نقش مهمي در پيشبرد اهداف دولت و رضايتمندي مردم داشته است.

دبير جشنواره شهيد رجايي استان هرمزگان ادامه داد: جا دارد از استاندار محترم هرمزگان، كه جزء به جزء مسائل را به صورت ميداني رصد مي‌كنند ️از جانب مردم نيك هرمزگان و تمام كارگزاران دولت سپاسگذاري كنم.

دريانورد با بيان اينكه فعاليت‌هاي بي بديلي در دوران جناب آقاي همتي اتفاق افتاده است تصريح كرد: ايفاي مسئوليت اجتماعي كه به هيچ عنوان بنگاه‌هاي بزرگ اقتصادي در هرمزگان حاضر به انجام آن نبودند در اين دوران در كنار مسائل زندگي مردم، فعاليت خود را نيز آغاز كرد.

وي ادامه داد: بيمارستاني كه در محوطه بيمارستان شهيد محمدي كلنگ زده شد يكي از موارد تحول آفرين در استان هرمزگان به شمار مي‌رود.

رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان هرمزگان عنوان كرد: توانمند سازي و بهسازي بافت حاشيه اي بندرعباس همواره يكي از دغدغه‌هاي اصلي مسئولين محلي بود كه امروز‌ه با فعاليت‌هاي كه صورت گرفته در محله چاهستاني‌ها اقدامات انجام شده ايجاد شور و اميدواري كرده است . و علاوه بر آن احداث خيابان اصلي بندرعباس به سمت ميناب يك كريدور توسعه ساحلي ايجاد كرده است .

دريانورد با اشاره به اينكه تمام دستگاه‌ها، دستگاه‌هاي موفقي بودند گفت: ميانگين امتيازاتي كه دستگاه‌ها كسب كرده‌اند حدود ۸۰۰ است كه نشان دهنده تلاش تمام دستگاه‌هاي اجرايي استان است.

وي با بيان اينكه استان هرمزگان مركز ثقل حمل ونقل كشور است گفت: حمل و نقل در استان هرمزگان بدون هيچ تنشي مديريت شد و قطعا همه در اين امر دخيل بوده‌اند.

دبير جشنواره شهيد رجايي تصريح كرد: دستگاه‌هايي كه به عنوان دستگاه برتر نامشان برده خواهد شد موفقيتشان حاصل همكاري دستگاه‌ها در استان هرمزگان هستند.

دريانورد با بيان اينكه هدف اين نيست كه دستگاهي را برتر از دستگاه ديگري بدانيم گفت: هدف ايجاد يك فضاي رقابتي است و اگر موفقيتي بدست آمده محصول مشاركت تمام كارگزران بوده است.

وي با با بيان اين نكته كه ارزيابي شاخص‌ها يك عرف اداري است و واقعيت‌هاي محض را نشان نمي‌دهد؛ اظهار داشت: شاخص‌هاي ارزيابي شامل شاخص‌هاي عمومي و اختصاصي است.

دبير جشنواره شهيد رجايي در خصوص فرايند انتخاب دستگاه‌هاي برتر گفت: 170 امتياز مربوط به سلامت و شفافيت اداري است كه توسط سازمان‌هاي صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصاد و دارايي، ستاد اقامه نماز، بهزيستي و محيط زيست و موارد ديگر داده شده است.   

دريانورد با اشاره به اينكه اگر دستگاهي معاملات خود را در سامانه ثبت نكرده باشد، سيستم نمي‌تواند كه به او امتيازي بدهد گفت: ما در دادن امتياز مخير نبوديم.

وي ادامه داد: دستگاه‌ها در ابتدا خود ارزيابي كردند و اين خود ارزيابي در سازمان مركزي مربوطه راستي آزمايي شده است و بعدها به سازمان مديريت و برنامه ريزي استان ارجاع و  با چهارچوب‌ها، ضوابط و دستورالعمل‌هاي موجود انطباق داده شد.

رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان هرمزگان تاكيد كرد: دستگاهي كه نامش به عنوان برتر ياد مي‌شود بدان معني نيست كه نسبت به دستگاه‌هاي ديگر متفاوت عمل كرده است و يا دستگاهي هم كه نامش نيست كم‌كاري كرده است.

دريانورد با بيان سمبوليك بودن جشنواره؛ تاكيد كرد: هدف از اجراي اين جشنواره ايجاد فضاي رقابتي و يادآوري خدمت صادقانه به مردم است.

دبير جشنواره شهيد رجايي در ادامه مراسم دستگاه‌هاي برتر را در شاخص‌هاي مختلف مورد ارزيابي، اعلام كرد:

دستگاه‌هاي برتر پذيرفته شده در جشنواره در دو شاخص عمومي و اختصاصي:

آب فاضلاب شهري، سازمان صنعت، معدن و تجارت، اداره كل منابع طبيعي آبخيزداري، شركت آب منطقه‌اي، اداره كل تعاون ورفاه اجتماعي

دستگاه‌هاي برتر در ارزيابي شاخص اختصاصي: بانك كشاورزي، شركت آب وفاضلاب روستايي، برق منطقه‌اي

دستگاه‌هاي برتر در ارزيابي شاخص عمومي: سازمان جهاد كشاورزي، اداره كل بهزيستي

دستگاه‌هاي اجرايي كه داراي بيشترين رشد امتيازات در مجموع شاخص‌هاي اختصاصي و عمومي را داشته‌اند: اداره كل امور مالياتي، اداره كل راه و شهر‌سازي، اداره كل فني و حرفه‌اي، اداره كل حمل و نقل پايانه‌ها

فرمانداران برتر شهرستانها: فرمانداري جاسك، فرمانداري قشم

دستگاه‌هاي اجرايي برتر در زمينه ترويج و توسعه اقامه نماز: سازمان مديريت وبرنامه ريزي استان هرمزگان، كميته امداد امام خميني(ره)، سازمان جهاد كشاورزي، اداره كل تبليغات اسلامي، اداره كل شيلات

دستگاه‌هاي برتر در حوزه اجراي سياست‌ها و برنامه‌هاي اقتصاد مقاومتي: اداره كل بنادر و دريانوردي، اداره كل ميراث فرهنگي و صنايع دستي وگردشگري، اداره كل راه‌آهن، امور شعب بانك ملي، شركت پخش فرآورده‌هاي نفتي

دستگاه‌هاي برتر در حوزه تعامل ميان بخشي وفرابخشي: شركت پالايش گاز سرخون و قشم

دستگاه‌هاي اجرايي در حوزه راهبري وتوسعه فعاليت‌هاي دانش بنيان: پژوهشكده اكولوژي خليج فارس، پارك علم و فناوري

دستگاه اجرايي برتر در حوزه تعامل، هماهنگي و گفتمان سازي ميان بخشي: اداره كل صدا وسيماي مركز خليج فارس

دستگاه‌هاي اجراي در زمينه ايفاي مسئوليت اجتماعي: پالايشگاه نفت بندرعباس، پالايشگاه نفت ستاره خليج فارس

دستگاه‌هاي اجراي برتر در حوزه رعايت حقوق شهروندي در نظام اداري و استقرار مطلوب ميز خدمت: استانداري هرمزگان، اداره كل ثبت احوال، اداره كل آموزش و پرورش، مديريت درمان تامين اجتماعي، اداره كل امور اقتصاد


1399/2/18اجراي طرح نيروي كار در فصل بهار ١٣٩٩ از ابتداي روز بيست ارديبهشت به مدت ٢ هفته از طريق تماس تلفني انجام مي گيرد
1399/2/17وضعيت تورم استان هرمزگان در پايان فروردين ماه99
1399/2/17بررسي شاخص هاي بازار كار استان هرمزگان سال 1398
1399/2/3مستند تصويري اقدامات و خدمات دولت در استان هرمزگان
1399/1/24اصلاح نظام پولي، مالياتي و ساختار اداري از الزامات تحقق جهش توليد است
1399/1/21براي تحقق جهش توليد استفاده از نيروهاي جوان و مجموعه‌هاي دانش بنيان ضروري است
1398/10/12پروژه‌هاي توسعه محور جزيره هرمز بررسي شد
1398/10/10رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان هرمزگان: هرمزگان داراي بازار انحصاري خرما خواهد شد
1398/9/23در جشنواره تجليل از برگزيدگان پژوهش و فناوري هرمزگان: كسب غرفه برتر در زمينه پژوهش‌هاي اثربخش هرمزگان توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي
1398/9/21معاون سازمان برنامه و بودجه كشور :سهميه بنزين قايق‌هاي صيادي كه از اهميت بسيار ويژه‌اي برخوردار است نهايي و روز شنبه 23 آذرماه ابلاغ خواهد شد.
1398/9/21رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان هرمزگان پيشنهاد داد؛ اختصاص خط اعتباري ويژه‌، براي استفاده از اعتبارات صندوق توسعه ملي در پروژه‌‌هاي پرورش ماهي در قفس
1398/9/7دوره «آسيب‌شناسي مسائل فرهنگي كشور»، ويژه مديران كل روساي دستگاه‌هاي اجرايي، فرمانداران و مديران كل ستادي استانداري برگزار شد.
1398/8/1ابتكار جالب كاركنان معاونت آمار و اطلاعات در برپايي بزرگداشت روز آمار و برنامه ريزي
1398/7/11مطالعات برنامه آمايش استان هرمزگان در كميسيون تخصصي شوراي عالي آمايش سرزمين ارايه شد
1398/6/21دبيرجشنواره شهيد رجايي استان هرمزگان گفت: جشنواره شهيد رجايي نماد و سنبلي است براي ايجاد فضاي رقابتي در درون دولت است.
1398/6/6اصلاح و نوسازي دوهزار هكتار از نخيلات استان
1398/5/30تعريف مصوبات به صورت كمي براي ايجاد ضمانت اجرايي
1398/5/27انتظام بخشي فعاليت‌ها در پهنه ساحلي صورت خواهد گرفت
1398/5/27سيال بودن جمعيت يكي از دلايل كم بودن تراكم جمعيتي در كلاس است
1398/5/9نرخ بيكاري به تنهايي نشان دهنده وضعيت اقتصادي استان نيست / افزايش نرخ بيكاري ناشي از افزايش نرخ مشاركت است
1398/5/3گزارشي از سه دهه فعاليت مركز آموزش مديريت دولتي هرمزگان
1398/5/2تشريح كارگروه اقتصادي، اشتغال و سرمايه‌گذاري
1398/4/23تقدير مشاور دكتر نوبخت از رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي هرمزگان
1398/4/2دومين جلسه شوراي اداري استان هرمزگان به رياست فريدون همتي، استاندار هرمزگان و با حضور سيد صدرالدين صدري نوش‌آبادي، معاون سرمايه انساني سازمان امور اداري و استخدامي كشور برگزار شد.
1398/3/13پل خليج‌فارس يك آرمان و آرزوي ملي است/ جزاير، ناوگان ثابت ساحلي هستند
1398/3/9معاون امور اقتصادي و توسعه منطقه اي وزارت كشور: هرمزگان رتبه سوم كشور در اجراي مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتي را در اختيار دارد
1398/3/9جهت‌گيري بودجه بايد نيازهاي اساسي را پوشش دهد
1398/3/9تمركز بر هدفمندي تسهيلات و منابع
1398/2/26رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان هرمزگان: ميز خدمت شيوه‌اي براي ارزيابي خدمات دولت است
1398/2/15طرح توسعه ابوموسي
1398/2/15طرح توسعه بشاگرد
1397/12/18173 سهميه استخدام در دستگاه‌هاي اجرايي استان
1397/12/16سالنامه آماري 1396 استان هرمزگان منتشر شد
1397/10/16رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان هرمزگان: شهرستان رودان نماد كشاورزي است و صدور محصولات كشاورزي اين منطقه به اقصي نقاط دنيا گواه اين ادعاست
1397/10/15*برگزاري چهارمين دوره آموزشي رابطين گزينش سازمان‌هاي مديريت و برنامه‌ريزي سراسر كشور
1397/10/2در نمايشگاه دستاوردهاي پژوهش و فناوري استان اتفاق افتاد؛ 🔴🔵 كسب عنوان غرفه برتر دستگاه‌هاي اجرايي
1397/10/1عزمي ستودني در حوزه پژوهش صورت گرفته است
1397/9/29در جلسه شوراي فني استان هرمزگان صورت گرفت؛ ارائه يك شيوه اجرايي جديد در رابطه با مهار ديوارهاي جانبي هنگام وقوع زلزله
1397/9/18رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان هرمزگان: 244 روستاي استان داراي طرح اشتغالزايي هستند
1397/9/7 حضور رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان هرمزگان در ديدار مسئولان نظام با رهبر معظم انقلاب
1397/8/23بررسي و پيگيري مسائل مهم هرمزگان در ديدار استاندار هرمزگان با معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور
1397/8/5 رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان هرمزگان در خصوص تاثيرات تقويت حوزه گردشگري خارجي گفت: يكي از مهم‌ترين تاثيرات تقويت حوزه گردشگري خارجي، تقويت تعاملات بين‌المللي و ديپلماسي فرهنگي است.
1397/7/21صالح دريانورد، درنهمين جلسه ستاد مديريت وراهبري اقتصاد مقاومتي استان اظهار داشت: حسب دستور جناب آقاي استاندار، محور موضوعاتي كه مطرح خواهد شد مسائل مرتبط با شيلات است.
1397/7/21به گزارش روابط عمومي ستاد اقامه نماز استان هرمزگان،مدير ستاد با رياست محترم سازمان مديريت و برنامه ريزي استان ديدار كردند.
1397/7/19رئيس‌سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان و سردار ملكي؛ فرمانده نيروي انتظامي استان هرمزگان به مناسبت هفته نيروي انتظامي با يكديگر ديدار و گفتگو كردند
1397/6/7تقدير استاندار از رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان هرمزگان در جشنواره شهيدرجايي
1397/6/716 طرح عمراني در قشم كلنگ زني و بهره برداري شد
1397/6/7معرفي دستگاه‌هاي برتر در جشنواره شهيد رجايي
1397/6/5رئيس سازمان مديريت و‌ برنامه‌ريزي استان هرمزگان :دولت در ارتباط با مساله واگذاري پروژه‌ها به بخش خصوصي هيچ‌گونه هدف درآمد زايي ندارد و هدف تنها تحقق مردمي كردن اقتصاد است .
1397/6/512 طرح عمراني در شهرستان بندرلنگه كلنگ زني و بهره‌برداري شد.
1397/6/5رئيس سازمان مديريت وبرنامه ريزي استان هرمزگان: گاز رساني به شهرهاي هرمزگان بي سابقه بود/ طرح هاي انجام شده در اين دولت محرك توسعه استان شده است
1397/5/19دستيار سابق رئيس جمهور در حقوق شهروندي: حقوق شهروندي بايد به يك فرهنگ نهادينه تبديل شود.
1397/5/19رئيس امور سلامت اداري صيانت از حقوق مردم: بي ترديد يكي از فاخرترين متون نظام اداري طول تاريخ كشورمان همين بخش حقوق شهروندي در بخش نظام اداري است.
1397/5/19استاندار هرمزگان: مسئولين بايد به حقوق شهروندي پايبند باشند/ بايد به سمت شفافيت و دسترسي آزاد به اطلاعات پيش رويم
1397/5/17رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان هرمزگان: ايسنا با شفافيت عملكرد بخش‌هاي مختلف را به جامعه نشان داده است
1397/5/16پايش طرح‌هاي اشتغال روستايي در هرمزگان
1397/5/13تاكيد استاندار هرمزگان در واگذاري طرح هاي نيمه تمام عمراني در استان
1397/4/27دكتر همتي در شوراي برنامه ريزي و توسعه استان: بخش عمده اعتبارات توسعه متوازن هرمزگان براي تقويت زيرساخت هاي تامين آب هزينه مي شود
1397/4/15شركت 11 هزار و 900 داوطلب در آزمون استخدامي دستگاه‌هاي اجرايي هرمزگان
1397/4/3با حضور استاندار هرمزگان؛ فعاليت ميز خدمت در ادارات استان هرمزگان همزمان با سراسر كشور آغاز شد
1397/3/10استقرار ميز خدمت در دستگاه‌هاي اجرايي هرمزگان، ابتداي تيرماه
1397/3/7مهلت يك ماهه دستگاه‌هاي اجرايي براي ثبت اموال غيرمنقول درسامانه سادا
1397/3/2دردومين جلسه ستاد راهبري و مديريت اقتصاد مقاومتي استان مطرح شد: شركت توسعه عمران در هرمزگان راه اندازي شود
1397/2/31استاندارهرمزگان:دستگاه هاي اجرايي نسبت به ايجاد ميز خدمت شتاب كنند
1397/2/20تقدير رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور از رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان هرمزگان
1397/2/10دومين جلسه شوراي برنامه ريزي و توسعه استان در سال 1397
1397/2/8اولين جلسه شوراي برنامه ريزي و توسعه استان در سال 1397
1396/12/13تخصيص يك هزار و ۱۸۹ ميليارد تومان اعتبار براي طرح هاي عمراني هرمزگان
1396/12/6چهارمين نشست هماهنگي روساي سازمان مديريت و برنامه ريزي به منظور مطالعات آمايش استان هاي منطقه 8كشور
1396/12/6بايد به اصول بودجه ريزي مبتني بر عملكرد توجه شود
1396/12/6وحدت راز پيروزي و بقاي انقلاب اسلامي است
1396/12/6گزارش تصويري از سفر معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور
1396/12/6معاون رئيس جمهور و رييس سازمان برنامه و بودجه كشور با استقبال رسمي وارد بندرعباس شد.
1396/12/6اقتصاد دريامحور، كليد حل مشكلات هرمزگان
1396/12/4اولين كارگاه آموزشي فرآيند ارزيابي عملكرد دستگاه هاي اجرايي سال ۹۶ به روايت تصوير
1396/10/23تشكيل جلسه كميته فني اجراي قانون حمايت از توسعه اشتغال مناطق روستايي استان
1396/10/13ساختمان بر اساس كيفيت و رعايت مسائل ايمني رتبه بندي شود
1396/9/26سهم هرمزگان از اعتبارات پيش بيني شده در لايحه بودجه سال 1397 بيش از هزارو 200 ميليارد تومان است
1396/9/14بازديد رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان هرمزگان از منطقه زلزله زده سرپل ذهاب
1395/6/11جزئيات آغاز خريد توافقي خرما از نخلداران هرمزگاني توسط تعاون روستايي
1395/6/11نقشه جديد استان هرمزگان رونمايي شد


Powered by Tetis PORTAL